Krogrännet

HISTORIK

TIDIGARE LOPP
Krogrännet har arrangerats 12 gånger under de 16 åren 2000 - 2016. År 2005, 2007, 2008, 2014 och 2015 blev tävlingen inställd.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
DELTAGARHISTORIK
DELTAGARE SOM FULLFÖLJT SAMTLIGA ÅR