Krogrännet


SENASTE ISRAPPORT

Obs! Denna information anger isförhållandena angivet datum. Informationen är färskvara och ger ej någon garanti på att isarna håller att beträda Allt beträdande av isarna sker på egen risk

DATUM PLATS ISENS TJOCKLEK ISINFORMATION
2017-02-02 NORRVIKEN, SÖDRA DELEN 15 cm Slät stöpis
2017-01-17 VALLENTUNASJÖN, NORRA DELEN 14 cm
2017-01-15 NORRVIKEN, IP 10 cm lite bulig stöpis med en kärna av kärnis
2017-01-28 NORRVIKEN, NORRA DELEN 18 cm Stöpis
2017-02-02 EDSVIKEN, BORGSUNDET 9 cm
2017-02-02 EDSVIKEN, NORRA DELEN 10 cm Slät kärnis
2017-02-02 EDSVIKEN, ULRIKSDALS SLOTT 14 cm Slät stöpis
2017-02-02 BRUNNSVIKEN, NORRA DELEN 12 cm Slät stöpis
2017-01-28 BRUNNSVIKEN, SÖDRA DELEN 15 cm Vid Stallmästregården, stöpis som är slät

ÖVRIG INFORMATION
DATUM: 2017-02-04
Nu är banan satt och isarna idag var delvis vattenbejutna och mestadels hårda. Troligen kommer de frysaihop under natten. Så det kommer vara en angenäm tur i morgon. Du som inte är anmäld kan göra det på plats. Se pm på webben.

Till startsidan