Krogrännet

Uppdaterat TÄVLINGS-PM


EFTERANMÄLAN

Om man missat att anmäla sig tidigare finns möjlighet att anmäla sig till Krogrännet på tävlingsdagen med s.k. efteranmälan. Följande gäller:

Efteranmälan görs vid starten, vid Stallmästaregården, från 8:30 - 09:30, på tävlingsdagen.

Max 400 efteranmälningar kommer att säljas.

Pris: 500kr, kontant betalning eller med Swish

Deltagande i lagtävlingen är ej möjlig vid efteranmälan.

LOGI

Vi rekommenderar Stallmästaregården som ligger vid start och målplatsen, bokning av rum görs på Stallmästaregårdens hemsida .

UTRUSTNING

Alla deltagare skall ha isdubbar. Ispik och stavar får användas i motionsklasserna (ej i tävlingsklasserna). Deltagare i motionsklasserna transporterar själva sina ombyteskläder till målet.

TRANSPORT TILL STARTEN

Starten sker vid Stallmästaregården vid södra sidan av Brunnsviken. Undvik att ta bil, begränsat med p-platser. Vi rekommenderar att åka med SL, se www.sl.se

STARTEN

Vid starten hämtar du din nummerlapp och tidtagningspinne i fållan med ditt startnummer. Startnummerlistor finns uppsatta på startområdet. Krogrännet använder Sportident för elektronisk tidtagning. Här finns toalett men ej omklädningsrum.
Överdrag och väskor kan du lämna på avsedd plats, dock på egen risk. Arrangören tar inget ansvar för dem.
Klockan 9:30 går första start.
Deltagare i tävlingsklassen: samlas hos speakern kl 09.10 för presentation. Man går sedan ned till isen. Därefter inväntas starten 09.30.

Deltagare i motionsklasserna: startar från 9:30 och fram till 10:30. Du väljer själv när du skall starta, ställ dig bara i kön i startfållan. Startfunktionärerna släpper ut ca 15 personer per minut. Du går fram till startenheten sticker ner tidtagningspinnen och väntar på ljud och ljussignal. Fortsätt ner på isen och tag på dig skridskorna och följ de orange flaggorna som markerar banan. Tidtagningspinnen förvarar du på ett säkert ställe. Tidtagningspinnen ska lämnas till målpersonalen i samband med målgång. Ej återlämnad tidtagningspinne debiteras med 350:-

BANAN

Banan är ca 40 km inklusive landpassager. Banan markeras med orange flaggor och gul-röda plastband. Banan måste följas så att man under loppet är som längst är 10 meter ifrån banans markeringar. Issäkerheten kan inte garanteras utanför banan. Var uppmärksam på ev sprickor och råkar. Använd ev utlagda landgångar och respektera funktionärernas anvisningar. Vid vändningen i norra ändan av Norrviken finns en stämplingskontroll där alla deltagare måste stämpla med sin Sportident-pinne. Banan är ej avlyst, tag hänsyn till de ej tävlande skridskoåkare som kommer att finnas på banan. - Åk som vanligt omdömesgillt! För israpport, se hemsidan.

BANAN - LANDPASSAGER

Det finns två landpassager som passeras två gånger vardera:

  • Mellan Brunnsviken och Edsviken ( 1 km ).

  • Mellan Edsviken och Norrviken ( 1,5 km ).

Följ markeringar och funktionärers anvisningar.

ENERGIDEPÅER

Energidepåer kommer att finnas vid Edsbergs slottspark efter ca 13 km och efter ca 29 km samt vid målet vid Stallmästaregården. Tag gärna med egen dryck för ytterligare vätskepåfyllning.

TOALETTER

Toaletter finns vidvid målet vid Stallmästaregården.

SJUKVÅRD

Mobila sjukvårdsteam kommer att finnas efter banan.

FÖRSÄKRING

Alla åkare är olycksfallförsäkrade genom Folksam.

MAXTIDER

Då vi vill att du ska komma i mål innan mörkrets inbrott måste du passera Edsbergs slottspark på hemväg senast kl 14:00.

AVBRUTET LOPP

Om du bryter loppet måste du lämna din Sportidentpinne till funktionär eller vid målet (OBS! återlämning måste ske under tävlingsdagen). Ej återlämnad SportIdentpinne debiteras med 350:- .

MÅLGÅNG

Efter passering av målskynke fortsätter du framåt i fållan för tidsregistrering och lämnande av SportIdentpinnen. Följ funktionärernas anvisningar.

MÅLET - OMBYTE

Dusch och omklädningsrum finns ej.

MÅLET - PARKERING

Målet är beläget vid Stallmästaregården. Det finns ca 100 avgiftsbelagda p-platser utanför Stallmästaregården. Parkeringen närmast Stallmästaregården är reserverad för restaurangens gäster.

MÅLET - TRANSPORTER

Närmaste busshållplats är Norrtull, där buss 59 avgår ca var 20 minut in mot City. Du kan även ta buss 515 till Odenplan. Närmaste T-banestation är Odenplan, ca 15 min gångväg.

PRISER

Alla deltagare får en specialdesignad mugg efter målgång. De främsta i tävlingsklassen erhåller hederspriser som delas ut snarast möjligt (exakt tidpunkt meddelas av tävlingsspeakern). I motionsklasserna kommer ett antal priser att utlottas direkt vid målgång.

RESULTAT

Individuella resultat kommer att anslås på resultattavlor vid målet. Dessutom läggs resultaten ut på hemsidan.
OBS! vi kan inte ändra deltagarnamn i resultatlistan (ej tillåtet att åka i annan persons namn).

INSTÄLLD TÄVLING

Om förhållandena är sådana att tävling ej medgives kommer det att meddelas på www.krogrannet.nu och på telefon 072-105 64 06 senast onsdag 1 februari kl 21.00. Förbehåll: Vid drastiskt försämrade förhållanden de sista dagarna ( efter onsdag 1 februari ) kan vi tvingas ställa in av säkerhetsskäl, även detta meddelas på www.krogrannet.nu och på telefon 072-105 64 06 .

 VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG DAG PÅ ISARNA ÖNSKAR CENTRUM OK OCH VALLENTUNA SKRIDSKOFÖRENING!

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-30